<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=1011594&amp;fmt=gif">

Palvelumuotoilun palvelut

Varmista toimiva käyttäjäkokemus ja tehosta digitaalisten palveluiden suunnitteluprosessia 

Palvelupolkukuvaus

 • Kun tarvitset syvempää ymmärrystä tuotteesi tai palvelusi käyttäjistä, autamme asiakaskokemuksen rakentamisessa ja testaamisessa.
 • Palvelupolkukuvaus on hyväksi havaittu, nopea ja kustannustehokas tapa testata ja kehittää palvelua.
 • Se toimii havainnollistajana, kun pohditaan mitä tapahtuu ennen palvelun käyttöä, mitä sen aikana, entä jälkeen?
 • Millaista vuorovaikutusta palvelussa tapahtuu ja mitä vaatimuksia eri vaiheisiin liittyy?
 • Palvelupolun työstäminen auttaa yritystä reagoimaan myös tulevaisuuden muutostilanteisiin.

Paketti sisältää tausta- ja tarvekartoituksen, kyselyn purkuineen, kehittämissuunnitelman, fasilitoidun työpajan palvelupolun rakentamisesta sekä visualisoidun palvelupolkukuvauksen.

Hinta 5000 euroa + alv 24 % 

 

PIlotti päälle ja menoksi

 • Ketä kaupallistamista tukevassa kokeilussa, eli pilotissa kannattaa osallistaa, millaisella alustalla se parhaiten toteutetaan, miten tuloksia kerätään ja mitataan
 • Yhteiskehittämiseen perustuva työpajatyöskentely tuottaa suunnitelmien lisäksi mittarit pilotoinnin toteuttamiseksi.
 • Asiantuntijamme johdolla pilottisi tavoitteet ja toimintasuunnitelma  saadaan kohtaamaan.

Paketti sisältää tausta- ja tarvekartoituksen, kyselyn purkuineen, konsultoinnin ja kehittämissuunnitelman, fasilitoidun työpajan palvelupolun rakentamisesta sekä pilotoinnin suunnittelun. Lisäksi saatte visualisoidun palvelupolkukuvauksen sekä mittarit jatkuvalle kehitystyölle.

Hinta 5000 euroa + alv 24 %

 

Asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelma

 • Asiakasymmärrys on elintärkeää palvelun, tuotteen tai yrityksen menestyksen kannalta. 
 • Kenelle palvelu suunnataan, kuka sitä käyttää, millaiset asiat käyttökokemukseen vaikuttavat ja mitä tunteita käyttökokemus herättää
 • Askelmerkit onnistuneeseen asiakaskokemukseen saavutetaan parhaiten yhteiskehittämisen kautta, sillä käyttökokemuksen muotoileminen ihmisläheiseksi toteutuu vain silloin kun sitä myös muotoillaan ihmislähtöisesti.  
 • Kartoitamme palvelusi lähtökohdat kyselyn avulla, tapaamme ydintiiminne ja laadimme asiakaskokemuksen kehittämissuunnitelman.

Paketti sisältää tausta- ja tarvekartoituksen, konsultaatiosession sekä selkeän kehittämissuunnitelman jatkotoimenpiteineen.

Hinta 2000 euroa + alv 24 %

Kaikki irti datasta: Palvelumuotoilun hyödyntäminen organisaatioissa

 • Digitalisoituvassa maailmassa datan kerääminen on helppoa, mutta miten kerätty data muunnetaan suunnittelua ohjaavaksi ymmärrykseksi?
 • Käyttäjälähtöisyyden sisäistäminen tiimissä tai organisaatiossa on prosessi. Tarjoamme sen läpiviemiseen asiantuntevaa tukea ja ohjausta.
 • Koulutamme organisaation ydintoiminnot ymmärtämään palvelumuotoilun tärkeimpien menetelmien vaikuttavuutta.
 • Osallistamme tiimisi kokeilemaan palvelumuotoilumetodeja käytännössä ja annamme valmiudet jatkaa niiden hyödyntämistä käytännön työssä.
 • Tuemme palvelumuotoilumenetelmien integroimista osaksi liiketoiminnan kehittämistä.

Paketti sisältää tausta- ja tarvekartoituksen, työpajan ennakkotehtävineen, yhteenvedon ja suunnitelman palvelumuotoilun hyödyntämisestä liiketoiminnan kehittämisessä. Paketti räätälöidään yrityskohtaisesti.

Hinta 5000 euroa + alv 24 %

 

Ota yhteyttä